Những thông báo đã đăng…

* „Thông báo: Ngày khai giảng Niên khóa 2013-2014″

* „Đặc san kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Việt ngữ Heidelberg“

* THƯ MỜI Sinh hoạt mãn khóa và phát phần thưởng niên khóa 2007-2008

* Một bài văn mẫu cho cuộc thi văn, viết cho Đặc san kỷ niệm 10 năm thành lập Trường.

*
Trường Việt Ngữ Heidelberg vinh danh, ghi ơn và chúc thọ Thầy Hồ văn Thái.
1- Thành viên sáng lập, niên trưởng Ban Giảng Huấn Trường Việt ngữ Heidelberg
2- Kiến Trúc Sư
3- Nguyên Giáo sư Pháp văn Trường Trung Học Petrus Ký (trước 1975)
4- Chủ tịch Cộng Đoàn Công Giáo Mannheim và VPC liên tiếp nhiều nhiệm kỳ trong các thập niên 80-90
5- Thành viên Hội văn hoá Việt Nam Rhein-Main
6- Trưởng ban Tổ chức các Chương Trình văn nghệ cuối thập niên 80 tại Mannheim Rheinau góp quỹ giúp thuyền nhân tị nạn tai Palawan, Phi Luật Tân.
7- Hồi ký : „Ghe 116″

>Kính chúc Thầy „thọ tỷ Nam Sơn.“
Kính gửi đền Thầy lời chúc thọ của các học sinh và các hình ảnh hoạt động của Thầy trong những năm qua.

* Mời các bạn đọc Hồi ký „Ghe 116“ của thầy Hồ Văn Thái

* bài hát: Người Thầy – Nhạc sĩ :Nguyễn Nhất Huy – Ca sĩ: Cẩm Ly

*Ở đời vẫn luôn có thứ tình yêu vượt lên tất cả. Tình yêu tinh ròng, tình yêu nguyên thủy, đó là tình mẹ. Nhớ đến Mẹ, mời các bạn nghe lại những giòng nhạc về Mẹ…

* Tuy chúng ta ở Đức đã nhớ đến Cha vào ngày 21.5 nhưng trên thế giới hôm nay (15.6) mới là ngày nhớ kính „Cha“ vì thế mời các bạn xem 1pps tâm tình về „Cha“….

*