* Ba.n kho^ng ddo.c ddu+o+c. Tie^’ng Vie^t.:
Ba.n ca^`n ddo^i? Browser Codierung sang Unicode ( UTF-8 ) Xem chi? da^n? cho IE7, Firefox3

 

Bạn không nghe được nhạc:
Để nghe được nhạc bạn cần tối thiểu 1 “Plugin”, “Addon” hay 1 nhu liệu có thể chơi được mp3 như là các Player sau đây.
1.: Windows Media Player
2.: Real Player
3.: Quicktime Player

 

Vẫn không thành công 😦 => mail cho webmaster@tvnhd.de biết nhé. Cám ơn.