Học sinh

         Đi học đều đặn.

 

         Đến trường đúng giờ.

 

         Trong trường hợp  vắng mặt hay chậm trễ, yêu cầu phụ huynh thông báo trước đến thầy cô phụ trách lớp hay Ban Giảng huấn.

 

         Phụ huynh nhắc nhở và để ý cho con em mình có và mang theo đầy đủ tài liệu học tập.

 

         Chăm chỉ học và làm bài ở nhà. Các bài làm ở nhà  phải có chữ ký của phụ huynh kiểm nhận.

 

         Học sinh tham dự đông đủ các sinh hoạt của trường.

Đây cũng là dịp phụ huynh  tham gia tích cực để nói lên lòng thương yêu, sự chú tâm đối với con em của mình , mặc dù bận rộn công ăn việc làm trong cuộc sống hàng ngày.

_______________________________

„Tải (download)“ Bản Nội Quy