ai có hình trong dạng jpg muốn chia sẻ xin gởi về Trường 🙂

 

Trường Việt Ngữ:

* Hình Ảnh Nikolaus và Giáng Sinh2009

 

* Hình Ảnh Tết Trung Thu 2009

 

* Hình Ảnh ngày khai giảng niên khóa 2009-10

 

* Hình Ảnh lễ kỷ niệm 10 năm Trường Việt ngữ Heidelberg.

 

* Hình Ảnh Nikolaus2008 và Giáng Sinh2008

 

* Hình Ảnh Sinh Hoạt Khai Giảng và Trung Thu Niên Khóa 2008-2009

 

* Hình Ảnh Sinh Hoạt Mãn Khóa 2007-2008

 

* Hình Ảnh thánh lễ tạ ơn sinh nhật 75 của Thầy Hồ văn Thái

 

* Hình Ảnh ngày 10.05.2008

 

* Mừng Giáng Sinh 2007

 

* Sinh Hoạt Mãn Khóa 2006-2007

 

* Mừng Xuân Đinh Hợi 2007

 

* Mừng Trung Thu và Giáng Sinh 2006

 

* Sinh Hoạt Mãn Khóa 2005-2006

 

* Mừng Xuân Bính Tuất 2006

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 2004-2005

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 2003-2004

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 2002-2003

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 2001-2002

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 2000-2001

 

* Những Sinh Hoạt của Niên Khóa 1999-2000