Trường Việt Ngữ Heidelberg (TVNHD) được thành lập vào tháng 04 năm 1999 do một nhóm phụ huynh học sinh trong vùng Heidelberg và phụ cận. Mục đích của trường là tạo một môi trường sinh hoạt, bảo tồn, và phát huy văn hóa Việt Nam bằng cách dạy dỗ các con em biết đọc, viết, nghe và nói tiếng  Việt, hiểu biết về truyền thống, và nguồn gốc dân tộc Việt Nam..

 

Ban điều hành và ban giảng huấn của trường đều là những người tình nguyện, không có lương bổng. Lệ phí tượng trưng của học trò dùng cho việc chi phí phòng ốc, học cụ, sinh hoạt của trường. Mọi quyết định liên hệ đến hoạt động của trường đều được sự đồng ý chung của các thầy cô và Ban Điều Hành.

 

Trường là một tổ chức không vụ lợi (Non-Profit Organization). Quỹ hoạt động của trường còn được sự yểm trợ của các phụ huynh mạnh thường quân trong những dịp sinh hoạt.

 

Trường luôn nỗ lực:

Kêu gọi sự góp tay của các phụ huynh và các thân hữu trong việc tạo dựng và phát triển một ban giảng huấn hữu hiệu và tận tâm.

· Thích ứng chương trình học và phương pháp giáo khoa để các em có thể đạt được những thành quả tốt đẹp.

· Tạo dựng và bảo tồn một môi trường khuyến học, yêu thương và bác ái.