Cám ơn các nhiếp ảnh viên ac.LộcThảo và ac.LộcVân 🙂

Xem Thời khóa biểu mới (neue Stundenplan).

TKB_2018-2019


Cám ơn hai anh Lộc và Sơn 🙂
! (các bạn nhớ chọn HD1080p để xem cho rỏ nha :-))) !

HỌC SINH

Học sinh giỏi

ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Niên khóa 2017 -2018


Cám ơn anh Hoàng Văn Đoàn 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))

Album anh chị Hiển Phượng
Album anh chị Sơn Nga
Album anh chị Lộc Thảo