Cám ơn anh chị phó nhòm 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))

Advertisements


Cám ơn chị Thảo (phó nhòm) 🙂

Xem Thời khóa biểu mới (neue Stundenplan).

TKB_2016-2017


Cám ơn anh Lộc và Thầy Giao 🙂

HỌC SINH

Học sinh giỏi

ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Niên khóa 2016 -2017


Cám ơn hai anh phó nhòm Cao Lộc và Thái Sơn 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))


Cám ơn anh phó nhòm Cao Lộc 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))